Analys av några aktuella utländska opinionsundersökningar

Skapad:

2002-11-14

Senast uppdaterad:

2022-01-10

”Vi är intresserade, men dåligt informerade”

VA har sammanställt ett antal aktuella opinionsundersökningar om allmänhetens inställning till forskning och vetenskap, och resultaten visar sig vara samstämmiga över nationsgränserna.

Exempelvis svarar majoriteten av allmänheten ”Medicinsk forskning” på frågan ”Vad tänker du på om jag säger forskning och vetenskap?”. Majoriteten av allmänheten säger sig vara intresserade av forskning och vetenskap, men anser samtidigt att de har liten kunskap inom området.

Vissa påfallande skillnader länder emellan har dock visat sig, däribland skillnaden i tilltro till forskning. USAs befolkning har stor tilltro till forskningen medan den finska är betydligt mer skeptisk.

Studierna, som kommer från Storbritannien, USA, Danmark, Finland och EU behandlar frågor inom följande områden:

• Attityder till forskare
• Attityder till forskning
• Allmänhetens intresse för forskning
• Allmänhetens förtroende för informationskällor
• Information och media
• Kunskap om vetenskap

Du kan ladda ner hela sammanställningen som pdf här.

Forskare borde vara skyldiga att dela med sig av sina resultat på ett begripligt sätt, anser 86% i EU. I Storbritannien anser drygt hälften av allmänheten att forskare verkar pröva nya saker utan att tänka tillräckligt på riskerna. Det är den medicinska forskningen som intresserar flest och är det område man vill ska prioriteras. Det visar alla studierna. Förtroendet för forskare är i Storbritannien fem gånger så stort som för journalister, och tolv gånger så stort som för statliga myndigheter. De flesta föredrar att se vetenskaps- och teknikprogram på TV framför att läsa artiklar om ämnet. Svenskarna var betydligt mer intresserade av vetenskap och forskning än genomsnittet i Europa, visar studien gjord i EU.

Cissi Askwall

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *