Allmänhetens syn på vetenskap

Nio av tio har stort förtroende för forskning och forskare.

VA har uppdragit åt Temo att undersöka allmänhetens attityder och värderingar när det gäller vetenskap. Ett riksrepresentativt urval av 1 000 svenskar i vuxen ålder har besvarat frågor om forskare och forskning, informationskanaler och intresse för vetenskap.

Rapport (pdf)


Lägg till en kommentar