Referat

Här hittar de alla referat från VAs aktiviteter.

På gränsen till vetenskap? – Science & Society 2007

– ett rundabordssamtal om rosenrot, parapsykologi och dragkampen mellan Gud och Darwin Vetenskapsfestivalen i Göteborg inleds varje år med ett seminarium som tar upp någon aspekt av vetenskapens samverkan med omvärlden. 2007 års Science & Society den 16 april handlade om hur forskarsamhälle och allmänhet förhåller sig till vetenskap och pseudovetenskap. Ett åttiotal personer diskuterade…

VA-dagen 2006 om samspelet vetenskap – politik

Referat av Erika Ingvald, frilansjournalist Skrattsalvorna fyller teatern på Dramatiska institutet när VA-dagen inleds med ett möte mellan ”landstingsrådet” och ”professorn i teoretisk arbetslöshetsträning med fokus på jämställdhet ur genusperspektiv”; en sketch som mitt i prick gestaltar nidbilden av lokalpolitikern och forskaren. Ja, hur är relationerna mellan forskare och politiker? Det handlar VA-dagen 2006 om….

Kunskapsbiten-om samspelet politiker – forskare

Referat av Almedalsseminarium 2006 Hur kan vetenskap användas i politiska beslut, så att besluten inte bara bygger på tyckanden och känslor? Om detta och mycket annat handlade VAs seminarium Kunskapsbiten – ett samtal om samspelet politiker – forskare inför och med ett åttiotal personer under Almedalsveckan i Visby den 4 juli 2006.

Vem bryr sig om forskningen – tillgänglighet, tillämpning och tilltro

Hur påverkas vi av larmrapporter? Är forskningen tillräckligt tillgänglig? Vilken roll spelar media? Det var några frågor som togs upp under Science & Society vid inledningen av Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 11 maj 2006 . Hur berör forskningen oss? Inledningsvis diskuterades hur vi alla berörs och tar till oss av forskningsrön. Lars Olson, professor i…

VA-day 2005 on science and media

Erika Ingvald, freelance science journalist Murmuring ripples through the packed auditorium of Studio 2, Radiohuset in Stockholm. It is November, and the theme for the fourth VA-day is science and media. Suddenly the lights go down and there is silence. The spotlight focuses on a man who comes in and places himself at the keyboard of…

Vetenskap & media-VA-dagen 2005

Referat av Erika Ingvald, frilansjournalist. Det sorlar i bräddfyllda Studio 2 på Radiohuset i Stockholm. Det är november och temat för den fjärde VA-dagen är vetenskap & media. Plötsligt släcks studion ner. Tystnad. En man kommer in och slår sig ner vid ett enormt skåp. Ljuset fokuseras på mannen. Orgelmusik bryter ut, försöker spränga gränser med…

What happens in the meeting between scientists and journalists

Report from a Stockholm workshop The boundary effect is a condition of altered friction and turbulence which occurs in the region where the atmosphere meets the ground. The workshop “Boundary Effect: What happens in the meeting between scientists and journalists” held in Stockholm on Nov 9 2005, explored whether there might be an analogous set of rules that…

Kommentarfunktionen är avstängd.