Referat

Här hittar de alla referat från VAs aktiviteter.

Geners effekt på människors och djurs beteende

Konferensrapport Geners effekt på människors och djurs beteende var temat för en populär- och tvärvetenskaplig konferens i Riksdagshuset den 13 oktober 2005. Konferensen anordnades av Gentekniknämnden tillsammans med Center of excellence in Developmental Biology (CEDB), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Hjärnfonden, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Sällskapet Riksdagsmän och Forskare, Wallenberg Consortium…

Thousands flock to Science Extravaganza in Stockholm

Experience a volcano, investigate your own  brain and endure pain on a bed of nails. These were some of the events that attracted nearly 3000 curious young people to Science Event ”Utbrott pa Lava”. Friday the 23rd September had been declared “Researchers’ Night” by the European Commission. Throughout Europe, activities to show the public the excitement and fun…

Blir du företagsam, lille vän?

Seminarium IQube Café, tisdagen den 4 oktober 2005 Vad visar studien? Karin Hermansson, utvecklingschef Vetenskap & Allmänhet, och Arne Modig, seniorkonsult Temo, presenterade resultaten från studien ”Lärare om företagsamhet” (VA-rapport 2005:2). Några av slutsatserna: Begreppet entreprenörskap uppfattas olika. Ett aktivare samtal om vad entreprenörskap i skolan innebär verkar behövas. Kontakter mellan skola och omvärld förekommer…

Livsmedel, genetik och genteknik

Konferensrapport Livsmedel, genetik och genteknik var temat för en populär- och tvärvetenskaplig konferens i Riksdagshuset den 28 september 2005. Konferensen anordnades av Gentekniknämnden tillsammans med BioteknikForum, Formas, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Vetenskap & Allmänhet, Jordbruksverket, Karita Research, Karolinska Institutet, KTH, Kungl. Vetenskapsakademien, Livsmedelsekonomiska institutet, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket, Rifo – Sällskapet riksdagsmän och forskare, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholm Environment Institute - SEI, Statens veterinärmedicinska anstalt och Vinnova…

Vetenskapsfest lockade tusentals

Upplev en vulkan, utforska din hjärna och uthärda smärta på spikmattan. Det var några av utmaningarna som lockade 3 000 nyfikna till vetenskapsfesten Utbrott i Stockholm. Fredagen den 23 september 2006 hade utlysts som Forskarnas kväll av EU-kommissionen. Runt om i Sverige och hela Europa arrangerades aktiviteter för att visa hur spännande och kul forskning…

Forskningens ansvar

Referat av Cissi Askwall ”Personligt ansvar en grundregel” Forskare måste ta eget ansvar för följderna av sin forskning. Det var de medverkande i 2005 års Science & Society-seminarium om Ansvarsfull forskning och forskningens ansvar eniga om. Seminariet inledde traditionsenligt Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Ett nittiotal personer hade samlats för att lyssna till samtalet mellan Birgitta Forsman,…

Leva i lärande – VA-dagen 2004

Referat av Erika Ingvald, frilansjournalist. Camilla Modéer, VAs generalsekreterare, hälsade alla välkomna, tackade rektor Eskil Franck för att VA-dagen fick vara på Lärarhögskolan och lämnade över till honom. Enligt Eskil Franck är en av de viktigaste bryggorna mellan forskare och allmänhet just lärarutbildningen – och lärarna. Att lärare verkar i vetenskapens anda och lär barn ett kritiskt förhållningssätt…

Kommentarfunktionen är avstängd.