Referat

Här hittar de alla referat från VAs aktiviteter.

Tusentals nyfikna på ForskarFredag

Spana in, prova på, tänk efter! Tusentals följde den uppmaningen under ForskarFredag 2007 den 28 september. Evenemangen i elva svenska städer var en del av Researchers’ Night, en gigantisk vetenskapsfest som firades i 29 europeiska länder. I och utanför Kulturhuset i Stockholm erbjöds ett femtiotal aktiviteter. Flest besökare lockade de entusiastiska unga forskarna från förbundet…

Forskaren och politikern – en missförstådd relation?

Almedalsseminarium 2007 Hur kommunicerar forskare och politiker? Förstår de varandra? Eller förhindras en konstruktiv dialog av olikheterna mellan den politiska arenan och forskarvärlden? Meningarna gick isär när frågorna diskuterades under Almedalsveckan. Vetenskapsrådet och föreningen Vetenskap & Allmänhet inbjöd till en debatt i Visby den 11 juli 2007. Evenemanget lockade kring 70 deltagare från såväl akademi…

På gränsen till vetenskap? – Science & Society 2007

– ett rundabordssamtal om rosenrot, parapsykologi och dragkampen mellan Gud och Darwin Vetenskapsfestivalen i Göteborg inleds varje år med ett seminarium som tar upp någon aspekt av vetenskapens samverkan med omvärlden. 2007 års Science & Society den 16 april handlade om hur forskarsamhälle och allmänhet förhåller sig till vetenskap och pseudovetenskap. Ett åttiotal personer diskuterade…

VA-dagen 2006 om samspelet vetenskap – politik

Referat av Erika Ingvald, frilansjournalist Skrattsalvorna fyller teatern på Dramatiska institutet när VA-dagen inleds med ett möte mellan ”landstingsrådet” och ”professorn i teoretisk arbetslöshetsträning med fokus på jämställdhet ur genusperspektiv”; en sketch som mitt i prick gestaltar nidbilden av lokalpolitikern och forskaren. Ja, hur är relationerna mellan forskare och politiker? Det handlar VA-dagen 2006 om….

Kunskapsbiten-om samspelet politiker – forskare

Referat av Almedalsseminarium 2006 Hur kan vetenskap användas i politiska beslut, så att besluten inte bara bygger på tyckanden och känslor? Om detta och mycket annat handlade VAs seminarium Kunskapsbiten – ett samtal om samspelet politiker – forskare inför och med ett åttiotal personer under Almedalsveckan i Visby den 4 juli 2006.

Vem bryr sig om forskningen – tillgänglighet, tillämpning och tilltro

Hur påverkas vi av larmrapporter? Är forskningen tillräckligt tillgänglig? Vilken roll spelar media? Det var några frågor som togs upp under Science & Society vid inledningen av Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 11 maj 2006 . Hur berör forskningen oss? Inledningsvis diskuterades hur vi alla berörs och tar till oss av forskningsrön. Lars Olson, professor i…

VA-day 2005 on science and media

Erika Ingvald, freelance science journalist Murmuring ripples through the packed auditorium of Studio 2, Radiohuset in Stockholm. It is November, and the theme for the fourth VA-day is science and media. Suddenly the lights go down and there is silence. The spotlight focuses on a man who comes in and places himself at the keyboard of…

Kommentarfunktionen är avstängd.