Referat

Här hittar de alla referat från VAs aktiviteter.

Vem bryr sig om forskningen – tillgänglighet, tillämpning och tilltro

Hur påverkas vi av larmrapporter? Är forskningen tillräckligt tillgänglig? Vilken roll spelar media? Det var några frågor som togs upp under Science & Society vid inledningen av Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 11 maj 2006 . Hur berör forskningen oss? Inledningsvis diskuterades hur vi alla berörs och tar till oss av forskningsrön. Lars Olson, professor i…

VA-day 2005 on science and media

Erika Ingvald, freelance science journalist Murmuring ripples through the packed auditorium of Studio 2, Radiohuset in Stockholm. It is November, and the theme for the fourth VA-day is science and media. Suddenly the lights go down and there is silence. The spotlight focuses on a man who comes in and places himself at the keyboard of…

Vetenskap & media-VA-dagen 2005

Referat av Erika Ingvald, frilansjournalist. Det sorlar i bräddfyllda Studio 2 på Radiohuset i Stockholm. Det är november och temat för den fjärde VA-dagen är vetenskap & media. Plötsligt släcks studion ner. Tystnad. En man kommer in och slår sig ner vid ett enormt skåp. Ljuset fokuseras på mannen. Orgelmusik bryter ut, försöker spränga gränser med…

What happens in the meeting between scientists and journalists

Report from a Stockholm workshop The boundary effect is a condition of altered friction and turbulence which occurs in the region where the atmosphere meets the ground. The workshop “Boundary Effect: What happens in the meeting between scientists and journalists” held in Stockholm on Nov 9 2005, explored whether there might be an analogous set of rules that…

Geners effekt på människors och djurs beteende

Konferensrapport Geners effekt på människors och djurs beteende var temat för en populär- och tvärvetenskaplig konferens i Riksdagshuset den 13 oktober 2005. Konferensen anordnades av Gentekniknämnden tillsammans med Center of excellence in Developmental Biology (CEDB), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Hjärnfonden, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Sällskapet Riksdagsmän och Forskare, Wallenberg Consortium…

Thousands flock to Science Extravaganza in Stockholm

Experience a volcano, investigate your own  brain and endure pain on a bed of nails. These were some of the events that attracted nearly 3000 curious young people to Science Event ”Utbrott pa Lava”. Friday the 23rd September had been declared “Researchers’ Night” by the European Commission. Throughout Europe, activities to show the public the excitement and fun…

Blir du företagsam, lille vän?

Seminarium IQube Café, tisdagen den 4 oktober 2005 Vad visar studien? Karin Hermansson, utvecklingschef Vetenskap & Allmänhet, och Arne Modig, seniorkonsult Temo, presenterade resultaten från studien ”Lärare om företagsamhet” (VA-rapport 2005:2). Några av slutsatserna: Begreppet entreprenörskap uppfattas olika. Ett aktivare samtal om vad entreprenörskap i skolan innebär verkar behövas. Kontakter mellan skola och omvärld förekommer…

Kommentarfunktionen är avstängd.