Science & Society

Vetenskapsfestivalen i Göteborg inleds varje år med ett seminarium som tar upp någon aspekt av vetenskapens samverkan med omvärlden. Seminariet kallas Science & Society och samarrangeras av Vetenskapsfestivalen, Vetenskapsrådet och VA. Vissa år har även forskningsrådet Formas, KK-stiftelsen och Stiftelsen för Strategisk Forskning medarrangerat.

_________________________________________________________________________________________________________

På gränsen till vetenskap?

Vetenskapen förändras och omprövas ständigt, medan kvasivetenskapen ger sken av att förmedla eviga sanningar. Det konstaterade deltagarna i Science & Society 2007 under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Vid ett rundabordssamtal, som VA var med och arrangerade, diskuterade ett åttiotal personer hur forskarsamhälle och allmänhet förhåller sig till vetenskap och pseudovetenskap, lyssnade till inlägg från inbjudna forskare,…

På gränsen till vetenskap? – Science & Society 2007

– ett rundabordssamtal om rosenrot, parapsykologi och dragkampen mellan Gud och Darwin Vetenskapsfestivalen i Göteborg inleds varje år med ett seminarium som tar upp någon aspekt av vetenskapens samverkan med omvärlden. 2007 års Science & Society den 16 april handlade om hur forskarsamhälle och allmänhet förhåller sig till vetenskap och pseudovetenskap. Ett åttiotal personer diskuterade…

Vem bryr sig om forskningen – tillgänglighet, tillämpning och tilltro

Hur påverkas vi av larmrapporter? Är forskningen tillräckligt tillgänglig? Vilken roll spelar media? Det var några frågor som togs upp under Science & Society vid inledningen av Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 11 maj 2006 . Hur berör forskningen oss? Inledningsvis diskuterades hur vi alla berörs och tar till oss av forskningsrön. Lars Olson, professor i…

Forskningens ansvar

Referat av Cissi Askwall ”Personligt ansvar en grundregel” Forskare måste ta eget ansvar för följderna av sin forskning. Det var de medverkande i 2005 års Science & Society-seminarium om Ansvarsfull forskning och forskningens ansvar eniga om. Seminariet inledde traditionsenligt Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Ett nittiotal personer hade samlats för att lyssna till samtalet mellan Birgitta Forsman,…

Forskningens framtid

Referat  av Jan Riise Forskarnas lekstuga eller folkets drömmar – om framtidens forskning och forskningens framtid. Det var temat för årets Science & Society-seminarium i anslutning till invigningen av den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Bland de medverkande fanns Bertil Andersson, Lena Hjelm-Wallén, Sören Holmberg, Erna Möller och Pär Omling. Arrangörer var Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet,…

Ett öppet samtal om forskningen och nyttan

Referat från Science & Society 2003 Är vi i Sverige tillräckligt bra på att forska och dra nytta av nya rön? Kan vi lära något av USA? Vad händer i labben när kommersiella intressen kommer in? Hotas forskningens frihet av nyttoperspektivet? Eller bromsar inomvetenskapliga perspektiv utvecklingen? Kan vi lita på forskarna? Dessa frågor och en hel del annat…

  • Sida 2 av 2
  • <
  • 1
  • 2

Kommentarfunktionen är avstängd.