ForskarFredag

Den sista fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. I hela Europa anordnas aktiviteter som visar hur kul forskning är och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb.

Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. 2006 knöts de svenska evenemangen samman under namnet ForskarFredag och samordnades av VA. VA har även 2007, 2008, 2009 , 2010, 2011, 2012 och 2013 koordinerat ForskarFredag i samarbete med Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Evenemangen
Lokala evenemang anordnas av högskolor, kommuner, landsting, regionförbund, museer och science centers. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst unga. Aktiviteterna omfattar experiment, prova på själv-övningar, utställningar, forskarsamtal, science cafés, vetenskapsshower, workshops och tävlingar.

ForskarFredag har växt år för år. Från 9 orter och sammanlagt 12 000 besökare 2006 till 27 orter och 22 700 besökare 2013.

ForskarFredag 2014-2015
ForskarFredag och Researchers’ Night ägde rum på 23 orter från Umeå i norr till Malmö i söder den 26 september 2014. Evenemangen stöddes av de fyra forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA, liksom av AFA Försäkring, AkzoNobel, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Livsmedelsverket, Naturvetarna, Sveriges universitetslärarförbund och Teknikföretagen.

Planeringen för ForskarFredag 2015 har nu startat. För mer information och intresseanmälan, kontakta projektledare Lotta Tomasson, lotta@v-a.se.

ForskarFredags hemsida

Senaste om ForskarFredag :

Elever hjälper forskare att kartlägga matvanor

Hur mycket frukt och grönsaker äter barn och ungdomar i Sverige? Elever från hela Sverige ska hjälpa forskare på Livsmedelsverket att kartlägga konsumtionen av frukt och grönt. Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag.

Forskare söker elevers hjälp att kartlägga matvanor

Pressmeddelande 140512 Hur mycket frukt och grönsaker äter barn och ungdomar i Sverige? Livsmedelsverket söker nyfikna elever som vill vara forskningsassistenter för en dag. Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag.

How does a tree know it is autumn? – The Researchers’ Night Mass Experiment 2013

How does a tree know it is autumn? How is climate change affecting when the leaves of Swedish deciduous trees turn colour in the autumn? Are there variations in autumn leaf development between different tree species and in different locations in Sweden? Is it possible to study autumn using satellite images? These are the questions…

Hur vet trädet att det är höst? – slutrapport från Höstförsöket

VA-rapport 2014:1 Drygt 10 000 elever har hjälpt forskare att förstå hur klimatet förändrar hösten. De var med i ForskarFredags Höstförsök under september-oktober 2013 och medverkade i riktig forskning som sökte svar på en rad frågor: Hur vet träden när det är höst? Hur påverkar klimatförändringen växtsäsongens slut? Påverkas lövträd olika av ett förändrat klimat och hur…

Forskare fick hjälp av 10 000 elever

Den blomstertid nu kommer … allt tidigare varje år. Ett varmare klimat medför tidigare vår och senare höst. Men hur påverkar en senarelagd höst de svenska ekosystemen? I ett massexperiment hjälpte drygt 10 000 elever forskare att studera klimatförändringarnas effekt på hösten hos lövträd.

Forskare fick hjälp av 10 000 elever

Pressmeddelande 140407 Den blomstertid nu kommer … allt tidigare varje år. Ett varmare klimat medför tidigare vår och senare höst. Men hur påverkar en senarelagd höst de svenska ekosystemen? I ett massexperiment hjälpte drygt 10 000 elever forskare att studera klimatförändringarnas effekt på hösten hos lövträd.

Sökes: Forskare som behöver mycket data

VA söker forskare som vill genomföra experiment med hjälp av tusentals skolelever i hela landet. Massexperimentet ska genomföras under några veckor i anslutning till vetenskapsfesten ForskarFredag den 26 september 2014.

Han är bäst i Sverige på att förklara sin forskning

  Andreas Ohlin, forskare vid Örebro universitet, vann Forskar Grand Prix 2013 – den nationella tävlingen i att på mycket kort tid presentera sin egen forskning. Han utsågs till vinnare av en expertjury och publiken i Stockholm den 5 december. Nio forskare från hela landet tävlade mot varandra på rockklubben Debaser Medis. Det gällde att…

Kommentarfunktionen är avstängd.