Vetenskapsfestivalen i Göteborg inleddes år 2006-2012 med ett seminarium som tar upp någon aspekt av vetenskapens samverkan med omvärlden.

Science&Society
Bild från Hjärnkoll på skolan – Science & Society 2011

Seminariet kallades Science & Society och samarrangerades av Vetenskapsfestivalen, Vetenskapsrådet och VA. Vissa år har även forskningsrådet Formas, KK-stiftelsen och Stiftelsen för Strategisk Forskning medarrangerat.

 

Läs om dessa nedan: