Ett Science Café är en mötesplats för alla som är nyfikna på forskning. Över en fika diskuterar allmänheten och forskare tillsammans en aktuell fråga eller nya rön som berör. Vetenskapscaféer anordnas i många länder världen över.

SciencecafeRIFO
Vetenskapscafé på Riksdagen om livstil och hälsa i april 2012.

Grundtanken är att det är deltagarnas frågor och synpunkter som styr samtalet. Den medverkande forskaren eller forskarna gör en mycket kort inledning och sedan lämnas ordet fritt. Samtalsledaren fördelar ordet och ser till att alla som vill får möjlighet att delta.

I Sverige arbetar VA för att sprida idén och stödja organisationer som vill anordna egna cafésamtal. Bland annat finns här tips, råd för science café-arrangörer under Arrangera ett science café!

• Vad är ett Science Café – Bakgrund

• Arrangera ett Science Café

 

Frågor och synpunkter? Kontakta:

Lotta Tomasson, ansvarig för VAs dialogaktiviteter.

 

Senaste om Science Caféer: