Prisad forskning om bl.a. suckar, wasabi och uppskjutande av sånt man borde göra

Äntligen! I natt presenterades årets IgNobelpristagare. En höjdpunkt för vetenskapsnördar. Priserna delas ut till Research that makes people LAUGH and then THINK.

Här är mina favoriter bland årets pristagare (läs om alla på Improbable Research):

Snoopy sleeping, från http://coloring-book-pages.com

Kemipriset är nåt för alla sushi-älskare. Det gick till några japaner som sökt patent på sin uppfinning wasabi-larmet, som bygger på uppfinnarnas kunskaper om hur mycket luftburen wasabi som krävs för att väcka sovande människor i ett nödläge.

Med tanke på den i dag uppmärksammade intressanta studien av människors humör genom att analysera tweets, där man bl.a. funnit att nordbor är mindre glada på vintern, är norrmannen Karl Halvor Teigens (Oslo Universitet) prisade arbete värt att notera. Teigen fick psykologipriset för sina försök att förstå varför folk suckar i sina vardagsliv.

Matematikpriset delas av sju personer som alla förutspått jordens undergång vid olika tillfällen från 1954 och framåt (den senaste spådomen gäller en undergång nu i oktober 2011), för att de lärt världen att det är viktigt att vara försiktig när man gör matematiska antaganden och beräkningar.

Men allra intressantast är nog litteraturpriset. Det går i år till  John Perry på Stanford University, för hans Theory of Structured Procrastination, presenterad i en artikel med rubriken: ”How to Procrastinate and Still Get Things Done”. Perrys teori om prokrastinering sammanfattas: To be a high achiever, always work on something important, using it as a way to avoid doing something that’s even more important.

Japp! Nu måste jag nog gå och ta en kopp kaffe. Det är väldigt viktigt att hålla uppe koffeinnivån i blodet…

Trevlig helg!

/Karin Hermansson

Bilder från ForskarFredag 2011

Nedan finns ett urval av bilder från ForskarFredag 2011, som gick av stapeln den 23 september på 24 orter i Sverige.

Film, TV och radioinslag från årets event ute i landet kan ni se här: http://forskarfredag.se/film-radio/

Vetenskap & Allmänhet som samordnar de nationella ForskarFredag i Sverige säger STORT TACK till alla arrangörer, medverkande och besökare!

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 09:17, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 70.0mm, 0.022 sec, ISO 2000

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 09:19, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 70.0mm, 0.022 sec, ISO 2000

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 09:35, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 40.0mm, 0.008 sec, ISO 1250

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 09:44, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 46.0mm, 0.002 sec, ISO 1250

 
Özz Nujen modererar forskarpanel på ForskarFredag i Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

Özz Nujen modererar forskarpanel på ForskarFredag i Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 10:36, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 70.0mm, 0.017 sec, ISO 2000

Özz Nujen modererar forskarpanel på ForskarFredag i Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

Özz Nujen modererar forskarpanel på ForskarFredag i Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 13:24, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 51.0mm, 0.008 sec, ISO 2000

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 09:12, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 42.0mm, 0.033 sec, ISO 1250

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 08:46, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 70.0mm, 0.017 sec, ISO 800

 
Forskarpuben ”Stand-up for Science” med Afterwork  på ForskarFredag i Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

Forskarpuben ”Stand-up for Science” med Afterwork på ForskarFredag i Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 17:29, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 70.0mm, 0.011 sec, ISO 2000

Forskarpuben ”Stand-up for Science” med Afterwork  på ForskarFredag i Trollhättan 2011. Årets dragplåster var Özz Nujen. Foto: Högskolan Väst.
Close

Forskarpuben ”Stand-up for Science” med Afterwork på ForskarFredag i Trollhättan 2011. Årets dragplåster var Özz Nujen. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 17:53, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 2000

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.22-Sep-2011 09:51, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 42.0mm, 0.1 sec, ISO 2000

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 09:09, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 46.0mm, 0.033 sec, ISO 1250

 
Forskarpuben ”Stand-up for Science” med Afterwork  på ForskarFredag i Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

Forskarpuben ”Stand-up for Science” med Afterwork på ForskarFredag i Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 17:18, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 70.0mm, 0.011 sec, ISO 2000

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.22-Sep-2011 09:27, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 70.0mm, 0.022 sec, ISO 2000

Forskarmingel på ForskarFredag i Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

Forskarmingel på ForskarFredag i Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 17:07, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 66.0mm, 0.022 sec, ISO 2000

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.22-Sep-2011 09:19, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 70.0mm, 0.05 sec, ISO 2000

 
ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 09:51, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 50.0mm, 0.004 sec, ISO 320

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.
Close

ForskarFredag Trollhättan 2011. Foto: Högskolan Väst.23-Sep-2011 09:55, Canon Canon EOS 5D Mark II, 4.0, 24.0mm, 0.022 sec, ISO 1600

 

Forskning och utbildning i statsbudgetpropositionen

Idag presenterades äntligen statsbudgetpropositionen. Tänkte passa på att skriva lite om vad som finns att finna i den.

På regeringens hemsida finns ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet som räknar upp olika satsningar inom utbildningsområdet. Det finns också en lista för utgiftsområdet att titta på. Flera av satsningarna har presenterats under de senaste veckorna (t.ex. Mattelyftet, vidareutbildning av obehöriga lärare) och flera härstammar från forsknings- och innovationspropositionen.

Det finns en hel del intressant i propositionen. Det sker t.ex. en utvidgning av vårdutbildningar och civilingenjörsutbildningarna. Båda sker dock genom omfördelning av befintliga medel.Det sker också en kvalitetssatsning på 400 miljoner kronor 2013 för utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap, detta genom att dra in 440 miljoner från lärosätena som gått till ersättning utifrån registrerade studenter som inte deltar i undervisningen.

Regeringen har också lagt in medel för att stimulera sammanslagningar av lärosäten, något som ska bli intressant att följa. För 2012 avsätts 20 miljoner kronor, därefter beräknas 75 miljoner kronor per år för kommande år.

Regeringen skjuter också till särskilda medel till lärosäten och deras holdingbolag för att bygga upp idébanker med forskningsresultat (”19 miljoner kronor 2012, därefter beräknas 12 miljoner kronor per år”). De två universitet som i dag saknar holdingbolag, Örebro universitet och Mittuniversitetet, föreslås få bilda var sitt holdingbolag.

Resurserna till forskning föreslås öka med 1,1 miljarder kronor 2012, något som följer vad som tidigare bestämts i forsknings- och innovationspropositionen, detta enligt:

  • Lärosätenas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå: +300 miljoner kronor.
  • Satsningar på strategiska forskningsområden: +500 miljoner kronor.
  • Ökade medel till Vetenskapsrådet med flera: +200 miljoner.
  • Övrigt: +100 miljoner kronor (50 miljoner kronor för stöd till infrastruktur, 50 miljoner kronor för satsningar på forskningsbaserade innovationer).

Det görs också en satsning för lärare att delta i utbildning på forskarnivå och få möjlighet att ta en licentiatexamen. Satsningen är på 251 miljoner kronor åren 2011-2014.

I tidningen Lundagård läser jag att statssekreterare Peter Honeth sagt att ”Det är omfördelningar och omprioriteringar som ligger i fokus” för budgeten. Det tycks också bli 20 000 mindre studenter eller ännu färre 2012-2013, något som oroar bl.a. prorektor för Lunds universitet. Inom studentvärlden har Saco Studentråd varit positiva till att Högskolverket får ett uppdrag att se över arbetsmarknadsanknytningen i högre utbildning,  men oroade över att kvalitetssatsningarna riskerar att bli ett nollsummespel eftersom de består av omfördelningar.

Climate Change – Politics, Science and Television

There are a few interesting news stories about climate change this week. In the USA, the latest American opinion on climate change poll from Yale University includes for the first between them and other political parties. 53% of ”Tea Partiers” do not believe in global warming, compared to nearly 80% of Democrats. 52% of Tea Partiers also do not believe in evolution; one can draw ones own conclusions from this. Tea Partiers are much more confident that they are right than others – the majority are quite convinced they need no more information on the subject, thank you very much. And yes they know all about the Climategate emails and need no more information on that either. Read more on this from the Economist and join in the international crossing of fingers that they remain out of power next term The extent of the effect climate change has had on the ice-caps of Greenland is also hotly disputed. The latest edition of the Times Atlas of the World was released last week, and some of its publicity stated that 15% of Greenland’s ice-covered area is now green and ice-free. This fact is disputed by scientists from the Scott Polar Research Institute who say it has not melted nearly as much. The publicity for the atlas (described as “glossy”) says,

”This is concrete evidence of how climate change is altering the face of the planet forever – and doing so at an alarming and accelerating rate.”

But the Scott Polar Research Instiute insists this is just “wrong” and in a letter to the Times newspaper says,

“It is… crucial to report climate change and its impact accurately and to back bold statements with concrete and correct evidence” ”We do not know why this error has occurred, but it is regrettable that the claimed drastic reduction in the extent of ice in Greenland has created headline news around the world.

NB. The Times Atlas is not owned by The Times newspaper. It is published by Times Books, part of HarperCollins which is owned by Rupert Murdoch’s News Corporation. Back in the UK again, geoscience Professor Iain Stewart has been locking himself in a box for 48 hours in order to show the British public just how important plants are. The box in question does not have enough air for the Professor to survive unassisted, but does contain a lot of plants, which will be photosynthesising hard to produce the oxygen he needs. The experiment is being filmed for a BBC TV programme about the importance of plants. Professor Stewart says,

”I cannot think of a more powerful way of driving home to the viewer the importance of photosynthesis.”

Comments on the article include supportive ones who believe this is an excellent way to demonstrate the science to the public. Some argue about the maths behind it. There are also many more negative ones bemoaning the dumbing down of science and the rise of “celebrity” scientists. There were also some funny ones, my personal favourite being….

“Oh what a shame. I thought someone was going to have a go at proving the ‘Schroedinger’s Cat’ thingy” (Ruth Harris).

Polar Bear photograph by Thomas Picard.


Het debatt om forskning och politik

De senaste dagarna har det förts en hetsig debatt i media och på sociala medier gällande SNS rapport om forskning gällande privatiseringar i välfärden. Mycket av diskussionen som följt har handlat om kopplingen mellan politik och vetenskap, ett område som vi bevakar mycket noga på VA och som jag personligen tycker är riktigt intressant.

SNS lanserade sin rapport med en debattartikel på DN Debatt där de dystert kunde konstatera att ”Vår övergripande slutsats är att det råder en anmärkningsvärd brist på vetenskapligt baserad kunskap om effekterna av konkurrens i välfärdssektorn.” På seminariet där rapporten diskuterades fördes också en livlig debatt om rapporten och flera som närvarade ifrågasatte resultaten, ibland dock utifrån mindre vetenskapliga argument. Seminariet går att se på SVT Play.

Rapporten har alltså lett till en hel del diskussion om hur det står till med rapportens vetenskaplighet, hur forskningschefen Hartman tolkat forskarnas slutsatser, om vi har vetenskaplig grund för politiken, vad som behöver göras framöver och så vidare. Så kopplingen mellan politik och vetenskap är helt klart en het fråga.

Här är ett exempel på en reaktion från SvDs ledarredaktion via Maria Ludvigsson på rapporten och ett exempel från Marika Lindgren Åsbrink, som är ekonomisk rådgivare till Juholt.

/Ha en bra helg!

Herman

 

Att lyssna på barnen

- Mamma, varför cyklar du utan hjälm? Du kan ju slå ihjäl dig!

– Pappa, varför röker du? Det är ju farligt. Man kan dö. Jag vill inte att du ska dö.

Effektivt? Förmodligen. Nu har i alla fall en brasiliansk forskare, Dr Luciana Fornari, i en studie testat hur effektiva barn är som påverkare av (och förmedlare av kunskap till) sina föräldrar. Hon säger i en intervju i Vetenskapsradion (Veckomagasinet 2 sept) att hon fick iden när hon insåg att hon själv lärde sig mycket om miljö av sina barn. Varför inte prova det på ett annat område? Övervikt och hjärt- kärlsjukdom, t.ex.

Sagt och gjort. I samarbete med en skola genomförde hon en studie där hon jämförde familjer vars barn fick lära sig hur man bör leva och äta för att minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar med sådana där barnen gick enligt det vanliga schemat.

Resultatet var slående. Nio av tio familjer med föräldrar i riskzonen påverkades i positiv riktning!

Hmm… Är det månne barnen som forskningskommunikationen borde fokusera på?

Nu är det dock inte bara att springa iväg till närmsta skola och dela ut avhandlingar. Det visade sig i Fornaris studie att det också krävdes mer än så av metodik:

Fornari delade in skolbarnen som skulle lära sig hur man lever mer hälsosamt i två grupper. Den ena fick delta i mängder av aktiviteter, både fysiska och t.ex. matlagning. Den andra gruppen fick bara skriven information att läsa och ta med sig hem. Den positiva förändringen skedde bara i den första gruppen. I den andra hände ingenting!

Viktigt att notera är att studien är relativt liten och gjord på en enda privatskola i São Paulo. Det är inte helt otänkbart att effekten blivit en annan om den gjorts på ett annat ställe. Icke desto mindre kan slutsatserna vara värda att fundera på för alla som arbetar med (forsknings)kommunikation!

ForskarFredag Örebro 2009. Foto: Ulf Wilder, Örebro universitet (c)

Och möjligen även för skol-/utbildnings-/forskningsministern, folkhälsoministern, m.fl, inför kommande höstbudget och forskningsproposition?

Jag bjuder gärna regeringen på några idéer: Stimulera dialog mellan forskning och samhälle. Satsa på fler kunskapsbyggande aktiviteter, praktiska övningar och laborationer i skolan, etc. Och varför inte lite extra på science centers och ForskarFredag…?

 

För övrigt visar en annan studie att barn å andra sidan utgör en trafiksäkerhetsrisk. Att barnen stör föraren, hur kloka saker de än må ha på hjärtat, innebär större distraktion än om föraren pratar i mobilen! Min snabba slutsats: Ställ bilen och ta en promenad så du kan koncentrera dig på att lyssna på det barnen säger!

 

Trevlig helg!

/Karin Hermansson

 

 

Bilder från VAs årsmöte och dialogseminarium 2011

Nu finns det bilder från VAs årsmöte och dialogseminarium, som gick av stapeln den 1 september 2011 på Östasiatiska museet. Ni hittar dem här nedanför. Stort tack till alla medverkande!

Fotograf: Klas-Herman Lundgren på VA.

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 18:40, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 5.0, 50.0mm, 0.01 sec, ISO 800

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201131-Aug-2011 16:10, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 2.8, 27.0mm, 0.008 sec, ISO 200

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 12:31, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 9.0, 34.0mm, 0.004 sec, ISO 200

 
Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 12:50, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 4.5, 17.0mm, 0.01 sec, ISO 500

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 12:48, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 2.8, 46.0mm, 0.01 sec, ISO 500

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 13:15, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 8.0, 29.0mm, 0.01 sec, ISO 500

 
Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 13:16, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 5.6, 46.0mm, 0.01 sec, ISO 500

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 13:50, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 14.0, 19.0mm, 0.005 sec, ISO 400

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 13:51, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 5.0, 17.0mm, 0.017 sec, ISO 400

 
Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 13:55, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 5.0, 40.0mm, 0.006 sec, ISO 400

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 13:56, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 13.0, 50.0mm, 0.008 sec, ISO 400

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 13:57, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 2.8, 38.0mm, 0.008 sec, ISO 400

 
Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 14:09, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 2.8, 38.0mm, 0.013 sec, ISO 400

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 14:10, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 2.8, 17.0mm, 0.013 sec, ISO 400

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 14:38, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 2.8, 185.0mm, 0.013 sec, ISO 400

 
Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 14:38, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 2.8, 185.0mm, 0.013 sec, ISO 400

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 14:40, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 3.2, 34.0mm, 0.013 sec, ISO 400

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 2011
Close

Vetenskap & Allmänhets (VAs) årsmöte och dialogseminarium 201101-Sep-2011 14:58, NIKON CORPORATION NIKON D300S, 2.8, 50.0mm, 0.013 sec, ISO 500